GDPR och personuppgiftshantering

Deltagande i Kikarfält STHLMs aktiviteter kräver i regel föranmälan. Genom att du anmäler dig till våra aktiviteter lämnar medgivande till att Kikarfält STHLM hanterar och under en begränsad tid, lagrar dina personuppgifter. Personuppgifterna som du lämnar är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva aktiviteterna. Vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder och lagrar dem framgår nedan: 

Träningstillfälle 

Uppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress, IID-nummer, föreningstillhörighet och i förekommande fall vilket skjutpass som anmälan avser. 

Användning: Uppgifterna används för att vid träningstillfället kunna stämma av närvarande deltagare mot deltagarlistan samt för att kontinuerligt under träningen ha kännedom om vilka som befinner sig på övningsområdet. Deltagarlistan är en viktig handling för oss ur säkerhetsperspektiv då vi vistas på avlyst skjutfält. Uppgifterna behövs också för att kunna kommunicera samlat till deltagarna och för att kunna kalla in reserver i händelse av att det uppstår vakanser. Eftersom träningarna räknas som verksamhet utanför den egna föreningen är det nödvändigt med gevärsskyttekort och tävlingslicens. Detta kontrolleras genom att deltagaren lämnar uppgift om IID-nummer och föreningstillhörighet. 

Lagring: Uppgifterna lagras fram till och med träningstillfällets genomförande. Deltagarlistan rensas därefter på namn, telefonnummer, e-postadress och IID-nummer direkt efter träningstillfället. Övriga uppgifter sparas till årets slut då verksamheten skall redovisas till skyttesportförbundet. När verksamheten är redovisad, senast den 31 december varje år, raderas samtliga listor. 

Utbildningstillfälle 

Uppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall IID-nummer, föreningstillhörighet och allergier. 

Användning: Uppgifterna används för att kunna stämma av närvarande deltagare mot deltagarlistan då vi vistas på skyddsobjekt samt för att kunna kommunicera samlat till bara de som anmält sig till utbildningen. Vid examination för gevärsskyttekortet är det nödvändigt att deltagaren lämnar uppgift om IID-nummer och föreningstillhörighet. Vid vissa tillfällen står vi för catering. Vi behöver då veta vilka allergier vi behöver ta hänsyn till.

Lagring: Uppgifterna lagras fram till och med utbildningstillfällets genomförande. Deltagarlistan rensas därefter på namn, telefonnummer, e-postadress, IID-nummer och allergier direkt efter träningstillfället. Övriga uppgifter sparas till årets slut då verksamheten skall redovisas till skyttesportförbundet. När verksamheten är redovisad, senast den 31 december varje år, raderas samtliga listor. 

Tävling

Uppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress, IID-nummer, föreningstillhörighet, kontaktuppgifter till närmaste anhörig, information om tidigare erfarenhet inom skytte. 

Användning: Uppgifterna används för att vid tävlingstillfället kunna stämma av närvarande deltagare mot deltagarlistan samt för att kontinuerligt under tävlingen ha kännedom om vilka som befinner sig på tävlingsområdet. Kontaktuppgifterna används för att kunna kommunicera samlat till anmälda deltagare. Eftersom tävlingarna räknas som verksamhet utanför den egna föreningen är det nödvändigt med gevärsskyttekort och tävlingslicens. Detta kontrolleras genom att deltagaren lämnar uppgift om IID-nummer och föreningstillhörighet. Kontaktuppgifter till närmaste anhörig används för att tävlingsledningen skall kunna komma i kontakt med anhöriga till tävlingsdeltagare för att informera om händelser och på bästa sätt bidra till en hjälpinsats i händelse av olycka. Uppgifter om tidigare erfarenhet inom skytte används för att bedöma lämplighet för funktionärsuppgift som kan komma att behöva läggas ut på tävlingsdeltagare. Deltagarlistan ligger också till grund för resultatprotokoll. Resultat publiceras på hemsidan med hela förnamnet och efternamnets två första bokstäver, samt föreningstillhörighet och poäng. 

Lagring: Uppgifterna lagras fram till och med träningstillfällets genomförande. Deltagarlistan rensas därefter på namn, telefonnummer, e-postadress, IID-nummer och kontaktuppgifter till anhöriga direkt efter träningstillfället. Övriga uppgifter sparas till årets slut då verksamheten skall redovisas till skyttesportförbundet. När verksamheten är redovisad, senast den 31 december varje år, raderas samtliga listor. Resultatprotokoll lagras på hemsidan över verksamhetens livstid. 

Prenumeration på hemsidan

Uppgifter: Namn och e-postadress.

Användning: Uppgifterna används för att kunna informera prenumeranter om våra aktiviteter och händelser på hemsidan.  

Lagring: Uppgifterna lagras hos WiX tills dess att prenumeranten uppsäger sin prenumeration. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now